BIOGRAFIA

 

Antoni Libera (ur. 1949)

pisarz, tłumacz, reżyser, znawca twórczości Samuela Becketta. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzował się w Polskiej Akademii Nauk. Przełożył i wydał wszystkie dzieła dramatyczne Becketta, część jego utworów prozą oraz eseje i wiersze. Sztukami Becketta zajmuje się również jako reżyser, wystawiając je w Polsce i za granicą. Dotychczas zrealizował blisko trzydzieści spektakli. W jego inscenizacjach występowało wielu wybitnych aktorów m.in.: Maja Komorowska, Tadeusz Łomnicki, Zbigniew Zapasiewicz, Adam Ferency, Zbigniew Zamachowski, Andrzej Seweryn, a z brytyjskich: Barry McGovern i David Warrilow.

Tłumaczył również tragedie Sofoklesa (m.in. "Antygonę" i "Króla Edypa"), dokonał nowego przekładu "Makbeta" Szekspira i "Fedry" Racine'a oraz kanonu poezji Friedricha Hölderlina i wierszy Konstandinosa Kawafisa. Przekłada też libretta operowe (m.in. "Śmierć w Wenecji" Benjamina Brittena, "Czarną maskę" i "Króla Ubu" Krzysztofa Pendereckiego oraz "Music Programme" Roxany Panufnik).

W 1990, na zamówienie londyńskiego Royal Court Theatre, napisał jednoaktówkę Eastern Promises, która została na tej scenie wystawiona i opublikowana w tomie "The May Days Dialogues" (Methuen, 1990), a w kraju w "Dialogu" (tytuł wersji pol. "Czy Europa musi zginąć?").

W 1998 jego pierwsza powieść, "Madame", wygrała konkurs ogłoszony przez Wydawnictwo Znak, po czym stała się jednym z większych bestsellerów ostatniej dekady. W ciągu 12 lat przekroczyła łączny nakład 100 tysięcy egzemplarzy i przełożona została na 20 języków. W 1999 była nominowana do nagrody Nike i wyróżniona została Nagrodą im. Anrzeja Kijowskiego, a w 2002 znalazła się w  finale (7 książek spośród 123) irlandzkiej IMPAC Dublin Literary Award.

W 2009 wydał prozę autobiograficzną pt. "Godot i jego cień". Książka ta znalazła się w finale Nagrody Angelusa oraz została nominowana do szwajcarskiej nagrody im. Jana Michalskiego.

W latach 1988-1993 współredagował czasopismo "Puls", a w latach 1996-2001 był kierownikiem literackim w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.

Jest członkiem PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz amerykańskiego Samuel Beckett Society.

Nagrody

1989 - Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz Nagroda
          Funduszu Literatury przy Ministerstwie Kultury i Sztuki za przekład
          dzieł dramatycznych Becketta

1998 - I nagroda za książkę "Madame" w konkursie na powieść
          ogłoszonym przez wydawnictwo Znak

1999 - Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego za powieść "Madame"

2002 - Nominacja powieści "Madame" do Międzynarodowej
          Nagrody Literackiej IMPAC (IMPAC Dublin Literary Award)

2005 - Nagroda Duszpasterstwa Środowisk Twórczych
          Archidiecezji Poznańskiej (Pierścień Betlejemski) 
          za całokształt twórczości literackiej i teatralnej

2005 - Nagroda "Literatury na świecie" za przekład powieści
          "Molloy i cztery nowele" Becketta

2010 - Nominacja (final) do Nagrody Angelus za książkę "Godot i jego cień"

2011 - Nominacja do Nagrody im. Jana Michalskiego  za książkę "Godot i jego cień"

 

 

 

 

1792