BIBLIOGRAFIA

 

Twórczość oryginalna

 
Madame, powieść, Znak 1998

Błogosławieństwo Becketta i inne wyznania literackie, szkice literackie, Sic! 2004

 
Liryki lozańskie [w:] Pokaz prozy, WL 2006

 

Godot i jego cień, proza autobiograficzna, Znak 2009

Niech się panu darzy, trzy nowele, Więź 2013

 

   

Przekłady i opracowania 


S. Barańczak, Zimy i podróże. Lekcja literatury 
z Antonim  Liberą
(WL, 1997) [wybór wierszy]


S. Beckett, Pisma prozą (Czytelnik, 1982)

S. Beckett, Dzieła dramatyczne (PIW, 1988)

S. Beckett, Dramaty (Biblioteka Narodowa, Ossolineum, 1995, 1999)

S. Beckett, Wierność przegranej (Znak, 1999) [eseje]

S. Beckett, Dramaty, "Kanon na Koniec Wieku" (PIW, 2002)

S. Beckett, Molloy i cztery nowele (Znak, 2004)

S. Beckett, no właśnie co (PIW, 2010) [utwory wybrane]

F. Hölderlin, Co się ostaje, ustanawiają poeci (Znak, 2003) [wiersze wybrane]

F. Hölderlin, Co się ostaje, ustanawiają poeci (wyd. II rozszerzone) (słowo/obraz terytoria, 2009) [100 najsłynniejszych wierszy]

K. Kawafis, Jeżeli do Itaki wybierasz się w podróż...  (Znak, 2011) [wiersze wybrane]

J. Racine, Fedra (PIW, 2011)

W. Shakespeare, Makbet [przedmowa S. Mrożka] (Noir Sur Blanc, 2002)

Sofokles, Król Edyp (PIW 2012)

Sofokles, Filoktet (PIW 2012)

Sofokles, Trylogia Tebańska (Sic! 2014)

J. Szpotański, Zebrane utwory poetyckie (Puls, 1990)
[wstep i redakcja]

J. Szpotański, Gnom; Caryca; Szmaciak (LTW, 2003)  [utwory satyryczne i fragmenty autobiografii]

O. Wilde, Dwie sceny miłosne [Salome, Tragedia florencka] (PIW, 2003)