Lista najważniejszych recenzji

 

Dziennik Polski: 1999, nr 81, Marek Oramus

Fraza: 1998 nr 3/4, s. 185, Anna Jamrozek-Sowa

Gazeta Polska: 25-11-1998, s. 20, Tomasz Burek

Gazeta Polska: 11-10-2000, s. 21, Piotr Wierzbicki

Kwartalnik Artstyczny: 1999 nr 1, s. 176, Mirosław Dzień

Kwartalnik Artystyczny: 2000 nr 1, s. 149, Jacek Łukasiewicz

Nowe Książki: 1999 nr 1, s. 10, Danuta Ulicka; Stanisław Cichowicz

Nowe Państwo: 2000, nr 7, s. 4, Wanda Zwinogrodzka

Rzeczpospolita (Plus/Minus): 1998, nr 226, Krzysztof Masłoń

Pogranicza: 2000 nr 4, s. 118, Bartłomiej Piotr Aleksandrowicz

Polityka: 2000, nr 12, s. 64, Maja Wolny

Przegląd Artystyczno-Literacki: 1999 nr 1/2, s. 229, Paweł Tański

Przegląd Polski: 23-04-1999, s. 11, Joanna Gromek

Res Publica Nowa: 1999 nr 1/2, s. 95, Kazimiera Szczuka

Teksty Drugie: 2005 nr 6, s. 126, Dorota Samborska-Kukuć

Topos: 1998 nr 5/6 s. 118, Anna Ostowicz

Tygodnik Powszechny: 1998, nr 39, Paweł Huelle

Tygodnik Powszechny: 1998 nr 48, Małgorzata Musierowicz

Warsztay Polonistyczne: 1998 nr 4, s. 128; Anna Ostowicz

Warszaty Polonistyczne: 1999 nr 4, s. 48, Mieczysław Inglot

Więź: 1999 nr 2, s. 200, Wojciech Kaliszewski

Zeszyty Literackie: 1999 nr 2, s. 151, Piotr Szarota

Życie: 15/16-11-2000, s. 13, Maciej Nowicki